Condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Li informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporats als fitxers automatitzats el Responsable dels quals és CLUB GER i amb la finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, Un. ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per dita mitjana.

L’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades dirigint-se a Avinguda Victoriano Muñoz s/n, 25520, El pont de suert, Lleida o a clubger@clubger.cat.
Referència: “Protecció de Dades”, a través d’un escrit signat a aquest efecte i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

CLUB GER podrà exigir per a l’accés a determinats Continguts i/o Serveis l’enviament
d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

 • Facilitar les dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i
 • Actualitzar les dades de registre perquè aquests segueixin sent veraços, exactes i complets.
  L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se a CLUB GER el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El present Lloc web, així com els Continguts, Serveis i elements que en ell s’integren
en el mateix, són propietat o es troben sota el control de CLUB GER, estant protegits, sense limitació alguna, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial del Regne d’Espanya i pels Tractats i Convenis internacionals que poguessin resultar aplicables. A tals efectes, es consideren Continguts tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers que s’ofereixen a través del Lloc web.

CLUB GER és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc web. Així mateix, queden reservats en favor de CLUB GER tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin en el Lloc web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

 • aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc web;
 • l’arquitectura de navegació;
 • els codis font de les pàgines web;
 • fotografies,
 • enregistraments,
 • programes d’ordinador,
 • base de dades,
 • tecnologia,
 • logotips i
 • signes distintius.

A tot això, en el seu conjunt, se li denominarà en endavant, la “Propietat”. Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.
La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

LSSI
CLUB GER té el seu domicili en Avinguda Victoriano Muñoz s/n, 25520, El pont de suert, Lleida, amb CIF G-25045873.

Idioma »
Free WordPress Theme